ارسال مطلب به وطن لینک

کاربر گرامی اگر شما مدیر وب سایت و یاوبلاگ هستید می توانید با قرار دادن آیکون وطن لینک بعد از مطالب خود این امکان را به کاربران بدهید تا مطالب سایت را یه وطن لینک ارسال کنند.
برای این کار کافیست لینک زیر را در مطالب سایت خود قرار بدهید.
در لینک زیر به جای [url] آدرس مطلب و به جای [title] عنوان مطلب را قرار دهید.