آیت الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص و عضویت در فقهای شورای نگهبان منصوب شد

آیت الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص و عضویت در فقهای شورای نگهبان منصوب شد


مقام معظم رهبری در حکمی آیت‌الله آملی لاریجانی را به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.شامل ۰ لینک

لینک ها