vatan

خودم

درباره خودم:

وبسایت
تاریخ عضویت:۱۳۹۶/۰۸/۱۷

vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

آدم یـک نـفر را می خـواهـد کـه بـلد باشـد زشتـی هایـش را دوسـت داشـته باشـد وگـرنـه زیبـایی را کـه همـه دوسـت دارنـد آدم کـسی را مـی خـواهـد کـه صـورت آرایش نکرده ی تـازه از خـواب بیدا ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

شـعـور و شـخصـیت مـهمتـریـن آپـشن بـرای انـسانـه و اگـر نـه زیـبایی رو اسـب هم داره قَـد بلـند هــم زرافــه داره هیـکل متـناسب و خـوش فـرم بودن رو هـم کانـگورو داره شـخصیـت داش ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

یـه نـابـینا از خـواب کـه بـیدار میـشه روشـنایى رو نـمیبـینه، خـورشـید رو نمـیبـینه،صـبح رو نـمیبـینه میــدونـید آرزوش چـیه؟ فقـط یـکبار، فـقط یـک روز بـتونه نـزدیـکان و عـزیـزانـش ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

بـرگـرد کـه دارنــد بـه مـا میـخنـدنـد یـک عـده بـه حـال زارمـان میـخـنـدنـد انـقـدر نـبـودنـت بـه طــول انــجـامــید دارنــد بـه انـتـظارمـان مـیـخـندنــد... برگرفته شده از و ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

هـمـه ى آدمـهاى زنـدگیـتون قـابـل جـایـگزیـن کــردن نـیسـتن مــراقـب بـاشیــن کـى رو داریــد آزرده مـیـکـنیــن.. برگرفته شده از وبلاگ: nayedel255.blog.ir

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

مـوقـع جنـگ جـوان پـانـزده، شـانـزده ساله را مـیفرستـادیم خـط مـقدم و مـیگفـتـیم شـجـاع اســت و بـعد هـم میـشد فـرمانده نخـبه عمـلیات، میشد حسن باقری‌ها... امـا الان... الان ح ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

گـفـتم: چـرا حجـاب نــداری گـفـت: بـه خـودم مربـوطه بـرو جلـوی اخـتلاس ها را بگـیر گـفـتم: اخـتلاس را کـسانـی میکـنـند کـه مثـل شـما اعتـقاد بـه آخـرت و قــیامت نـدارنـد... ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
1+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

جـشن تـولـد یکـی از قـشنگ تـرین مراسماتـی است کـه در طـول زنـدگی انسـان وجــود دارد همـه ما دوسـت داریم به یـادماندنـی ترین جشن تولد را داشته باشیم و گـرفتـن یـک تـولـد جالـب با مهمـ ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

آقای محتـرمی کـه کـنار یـه خـانـم تـو تـاکسی نشستی بـاور کن خانـومی که تـوی تاکسی کنار شما نشـسته هـمون قـدری که شمـا کرایه میـدی کـرایه میـده هـمون قـدری کـه شمـا حـق داری راحت بشـینی ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

نـظم و تـرتیـب زمانی در جـامعه بـرقرار اسـت کـه هـر چیـز و هـر کـس در جـای واقعی خـود قـرار گیرد در جـامعـه، هـر کـس صنــدلی مخـصوص بـه خـود دارد مـثـلا... سـاخـت خـانـه مـراجـعه بـه مـت ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

عـروس اون هـا.. حـضـور بـا سـادگـی آرایـش و پـیرایـش و حتـی بــدون زیـورالات گـران قـیمـت عـروس شـاهزاده خـانـدان سـلطنـتی انـگلـیس عـروس مـا.. مـراسمی برگزار میکنن ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

مـیگـن طــرف خیـلی آدم حسـابـیـه دزد نیـست، حـلال و حــروم سـرش میـشـه یـادمـون رفـته ایــنا وظـیفه انـسانـی مـاسـت نـه آپـشـن‌هـای ویــژه... برگرفته شده از وبلاگ: nayedel2 ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۳/۱۴| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

+آقــای عــزیــز... به هــمسرت بگو دوسـتت دارم انتظار نداشته باش هـــمسرت مثل تو باشه هــمدردی و هـــمدلی اونو آرام میکنه قبل از انــتقاد ازش تـــعریف کن اگه گفت: تو منو دوسـ ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
1+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

وَقَـرْنَ فِـی بُـیُوتِکُنَّ وَلَا تَـبَرَّجْنَ تَـبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّـةِ الْأُولَـىٰ و در خـانه‌هـایـتان قـرار گـیریـد ومانـند روزگـار جـاهلـیت قـدیم زیـنتـهاى خـود را آشــکار نـک ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

هـر روز چـشم هـایــم را کـه بـاز میـکنـم خـبـر از جـنـگ و مـوشـک هـاسـت خـبـر از قـتـل و نـفـرت هـاســت بـیـا و جـهـان را، آرام کــن زمـیـن را پُـر از صلـح و مهــربانـی کـن ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۲/۱۸| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

مـادران دیروز.. مـدرک تـحصیـلی خـاصی نـداشـتند و مـثل بعـضی هـا لیـسانس و فوق لیـسانس هـم نداشتند _ _ ولـی آنـقدر مقید به احکـام الهی بودند که چادرشون رو با دندون نگه می داشتند یعنی ایـن ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۲/۱۳| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

بـه شـخصی گـفتـند ﺑـﺎ ﺍﯾـﻦ ﺩﺭﺁﻣـﺪﺕ ﺯﻧـﺪﮔﯿـﺖ ﻣﯿـﭽﺮﺧـﻪ؟ ﮔﻔـﺖ: ﺧـﺪﺍ ﺭﻭ ﺷـﮑﺮ با ﮐﻢ ﻭ ﺑﯿﺶ ﻣﯿﺴـﺎﺯﯾﻢ ﺧـﺪﺍ ﺧﻮﺩﺵ میرﺳﻮﻧﻪ گـفـتن : ﺣـﺎﻻ ﻣـﺎ ﺩﯾـﮕﻪ ﻏـﺮﯾـﺒﻪ ﺷﺪﯾـﻢ ﻟـﻮ ﻧﻤــﯿﺪﯼ؟ ﮔـﻔﺖ: ﻧـﻪ ﯾـﻪ ﺧـﻮ ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

تـصویـر شـماره یـک.. شـهیـد مهـدی بـاکـری شـهردار وقـت ارومـیه کـه بــرای دفـاع از مَـردم سـر تـا پـایـش خـاکی است. تـصویـرشمـاره دو.. اسـتانـداری کـه درمــراسـم درخت ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

دلم یاد بیست سال پیش کرده هـوای بـستـگان خـویـش کرده همان موقع که دلها شاد بودند همـه دل زنده و آباد بودند هم کوی و گذر لطف و صفا بود سـخـن از مهـربانی و وفا بود قدیما زندگی رنگی دگر داشت ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

پیـامبر اکـرم(ص) فرمـودند.. زمـانی بـر مـردم میایـد که نـگه داشـتن دیـن و ایـمان.. هـمانند نـگه داشتن گـلوله آتـش در دسـت است.. . در آخـرالـــزمـــان... . اکثر مردم از خدا نمی‌ترسند. ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

وقـتی رانـنده تـاکسی مسافـر شهرستـانی نـاآشنا را در شـهر دور خودش می چرخانـد و دو برابر کرایه میگیرد ایـن دزدی اســت... وقـتی کـارمند ممـلکت بـه جـای کـار مـیگوید سیـستم ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

بـه مـادرش فـقط یـک بـار گـفت "عـزیـزم" آن هـم در شـعر اعـلامیه ی تَـرحـیم بـود... برگرفته شده از وبلاگ: nayedel255.blog.ir

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

ازدواج بـا قـیـافه هـای سـاختـگی و مٌـدهای خــیابـانی عــاقـبـتش هـمیـن زنــدگی سَـگی اسـت کـه فـقط طـلاق 'طـلاق' طـلاق ازدواج بـا ایـمان کـنید کـه زیـبایـی ا ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

داعـش و گــروه های تُروریـستی هـر چـه بـا عَـراق و سُـوریه کـردنـد بـعضی هــا بَــدتـرش بـا بیـت المال رفـتار کــردن... برگرفته شده از وبلاگ: nayedel255.blog.ir

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶| ۰ نظر |     nayedel255.blog.ir nayedel255.blog.ir

یـادش بـخیـر هـر جـمعه خونـه "مادربزرگ" جمـع مـیشدیـم ریـز تـا درشـت، کـوچک تــا بـزرگ از هـمهمه‌ی زیـاد، صـدا به صــدا نـمی‌رسـید آنقَـدَر میگفتـیم و می‌خندیدیم که اصـلاً متو ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+