vatan

خودم

درباره خودم:

وبسایت
تاریخ عضویت:۱۳۹۶/۰۸/۱۷

vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

مـیگـن طــرف خیـلی آدم حسـابـیـه دزد نیـست، حـلال و حــروم سـرش میـشـه یـادمـون رفـته ایــنا وظـیفه انـسانـی مـاسـت نـه آپـشـن‌هـای ویــژه... برگرفته شده از وبلاگ: nayedel2 ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۳/۱۴| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

+آقــای عــزیــز... به هــمسرت بگو دوسـتت دارم انتظار نداشته باش هـــمسرت مثل تو باشه هــمدردی و هـــمدلی اونو آرام میکنه قبل از انــتقاد ازش تـــعریف کن اگه گفت: تو منو دوسـ ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
1+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

وَقَـرْنَ فِـی بُـیُوتِکُنَّ وَلَا تَـبَرَّجْنَ تَـبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّـةِ الْأُولَـىٰ و در خـانه‌هـایـتان قـرار گـیریـد ومانـند روزگـار جـاهلـیت قـدیم زیـنتـهاى خـود را آشــکار نـک ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

هـر روز چـشم هـایــم را کـه بـاز میـکنـم خـبـر از جـنـگ و مـوشـک هـاسـت خـبـر از قـتـل و نـفـرت هـاســت بـیـا و جـهـان را، آرام کــن زمـیـن را پُـر از صلـح و مهــربانـی کـن ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۲/۱۸| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

مـادران دیروز.. مـدرک تـحصیـلی خـاصی نـداشـتند و مـثل بعـضی هـا لیـسانس و فوق لیـسانس هـم نداشتند _ _ ولـی آنـقدر مقید به احکـام الهی بودند که چادرشون رو با دندون نگه می داشتند یعنی ایـن ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۲/۱۳| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

بـه شـخصی گـفتـند ﺑـﺎ ﺍﯾـﻦ ﺩﺭﺁﻣـﺪﺕ ﺯﻧـﺪﮔﯿـﺖ ﻣﯿـﭽﺮﺧـﻪ؟ ﮔﻔـﺖ: ﺧـﺪﺍ ﺭﻭ ﺷـﮑﺮ با ﮐﻢ ﻭ ﺑﯿﺶ ﻣﯿﺴـﺎﺯﯾﻢ ﺧـﺪﺍ ﺧﻮﺩﺵ میرﺳﻮﻧﻪ گـفـتن : ﺣـﺎﻻ ﻣـﺎ ﺩﯾـﮕﻪ ﻏـﺮﯾـﺒﻪ ﺷﺪﯾـﻢ ﻟـﻮ ﻧﻤــﯿﺪﯼ؟ ﮔـﻔﺖ: ﻧـﻪ ﯾـﻪ ﺧـﻮ ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

تـصویـر شـماره یـک.. شـهیـد مهـدی بـاکـری شـهردار وقـت ارومـیه کـه بــرای دفـاع از مَـردم سـر تـا پـایـش خـاکی است. تـصویـرشمـاره دو.. اسـتانـداری کـه درمــراسـم درخت ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

دلم یاد بیست سال پیش کرده هـوای بـستـگان خـویـش کرده همان موقع که دلها شاد بودند همـه دل زنده و آباد بودند هم کوی و گذر لطف و صفا بود سـخـن از مهـربانی و وفا بود قدیما زندگی رنگی دگر داشت ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

پیـامبر اکـرم(ص) فرمـودند.. زمـانی بـر مـردم میایـد که نـگه داشـتن دیـن و ایـمان.. هـمانند نـگه داشتن گـلوله آتـش در دسـت است.. . در آخـرالـــزمـــان... . اکثر مردم از خدا نمی‌ترسند. ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

وقـتی رانـنده تـاکسی مسافـر شهرستـانی نـاآشنا را در شـهر دور خودش می چرخانـد و دو برابر کرایه میگیرد ایـن دزدی اســت... وقـتی کـارمند ممـلکت بـه جـای کـار مـیگوید سیـستم ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

بـه مـادرش فـقط یـک بـار گـفت "عـزیـزم" آن هـم در شـعر اعـلامیه ی تَـرحـیم بـود... برگرفته شده از وبلاگ: nayedel255.blog.ir

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

ازدواج بـا قـیـافه هـای سـاختـگی و مٌـدهای خــیابـانی عــاقـبـتش هـمیـن زنــدگی سَـگی اسـت کـه فـقط طـلاق 'طـلاق' طـلاق ازدواج بـا ایـمان کـنید کـه زیـبایـی ا ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

داعـش و گــروه های تُروریـستی هـر چـه بـا عَـراق و سُـوریه کـردنـد بـعضی هــا بَــدتـرش بـا بیـت المال رفـتار کــردن... برگرفته شده از وبلاگ: nayedel255.blog.ir

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

یـادش بـخیـر هـر جـمعه خونـه "مادربزرگ" جمـع مـیشدیـم ریـز تـا درشـت، کـوچک تــا بـزرگ از هـمهمه‌ی زیـاد، صـدا به صــدا نـمی‌رسـید آنقَـدَر میگفتـیم و می‌خندیدیم که اصـلاً متو ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

شـیـطان لـذت رابـطه هـای حَـلال را روز بـه روز در چـشم مـا کـوچـک تـر کـرد و لـذت رابـطه هــای حـرام را بُـزرگ و بُــزرگ تَـر کـرد... برگرفته شده از وبل ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

چـنـد وقــت پـیـش یــکی از بیـت المال ۳ هزار میـلیارد ناقابل برداشت و رفت و دیگه برنگشت یـکی دیــگرشون ۱۲ هــزار میـلیارد گــرفت و رفــت امـا... ۳۰ سـال پـیش پـشت مَـیدان میـن ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

بــرای آمَــدنـت بــایــد تـمـام عُــمرم روزه ی گــناه نــکـردن بــگیـرم انـتـظار یــعنی هَمیــن.. برگرفته شده از وبلاگ: nayedel255.blog.ir

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

آقـایـون مـحتـرم ایـنو خـوب آویـزه گـوشتـون کـنیـد هـیچـکدام از آنهایی که خـانـمت را با آنها مقـایسه مـیکنی هـنوز بـا تـو زنـدگی نکردن تا نـقاط ضـعفشان را هم ببینی کـم کـم ذه ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

یـارو بـا یـه عـکس لـخـتی، بـا کـلی رنگ و قلم تـو صورتش، لب ها عـینهو شتر کـنارشم هـم شـوهـرش رو خـوابونـده عکـسو اشتراک کرده بیـن هــزاران چشـم نــامحـرم بـعد زیــرعکس نوشت ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

بـعـضی هـا در زبــان دَم از خــدا مـی زنــند و بــعضـی هــم در عــمـل... . . برگرفته شده از وبلاگ: nayedel255.blog.ir ..

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

تـهـوع آوره بـا افــرادی مـواجـه بـشی کـه صـدای تـکبیر نمــازشون گوشـتو پـاره میکنه تـا صـدای اذان رو میشـنون میـدوان سـمت مسجد ولــی یــکبـار از پـسر همـسایه نـپرسیــدن چـرا چنــد ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

مشـکل مـا از جـایی شـروع شـد کـه نـگاه مـا بـه هـم نـگاه آدم بـه آدم نـبـود نـگاه آدم بـه فٌـرصت بـود... . . برگرفته شده از وبلاگ: nayedel255.blog.ir ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

یاد قـدیما بخیر که صبحونه ها انگور و پنـیر.. از پـدر همه راضی اند از حقوق بخـور نمیر.. اما تعریف پـدر در این زمـونه.. پـدر یعـنی کـار و کار... در شیـفت های بیشمار.. چـون ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

چرا بعـضی آدم ها با کوچـکترین گـناهی تـو هـمین دنیا مجازات میشن. اما یه سری هر گناهی دلشون میخواد مـیکنن و روز به روز هم پیشرفت؟ پـــس عــدالــت خـدا کــجاست !! آدمـها ســه دسـته انــد.. . ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+
vatanارسال شده توسط خودم | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰| ۰ نظر |   nayedel255.blog.ir

صـفحه آگـهی روزنـامه را کـه ورق میـزنی چشـمت به تقاضای استـخدام خـانم با ظاهـری مناسب میخورد آدرس شـرکت را گـرفته و آمـاده حـرکت مـیشوی امـا خـبر نـداری کـه شـانس انـتخابت بـه میزان آراستگی ...

ادامه مطلب

0-
 
 
 
0+