سخنان تند جانشین رئیس پلیس راهور کل کشور علیه ایران‌خودرو و سایپا: ایران‌خودرو و سایپا را تعطیل کنید

1193440370 بازدید
سخنان تند جانشین رئیس پلیس راهور کل کشور علیه ایران‌خودرو و سایپا: ایران‌خودرو و سایپا را تعطیل کنید