حمله عراقی‌ها به مرز شلمچه برای ورود به ایران/موانع را برداشتند

1193440216 بازدید
حمله عراقی‌ها به مرز شلمچه برای ورود به ایران/موانع را برداشتند