حسینی قمی: حج و زیارت در استان قم یک ساختمان ۱۴ طبقه دارد. مگر پول این‌ها از کجا می‌آید؟

1193440890 بازدید
حسینی قمی: حج و زیارت در استان قم یک ساختمان ۱۴ طبقه دارد. مگر پول این‌ها از کجا می‌آید؟